Polityka Prywatności i Cookies

Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje należącą do Administratora aplikację Dialysis Pocket Assistant (DiPA), dostępną do pobrania na Urządzenia Mobilne w autoryzowanym sklepie Google Play oraz witrynę internetową, dostępną pod adresem: https://www.dipa.pl.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z Aplikacji. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji lub Witrynie.

Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Aplikacji DiPA, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Aplikacji.

Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności

Administrator Danych Osobowych („Administrator”)

Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami w sposób wskazany powyżej.

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy Dane Osobowe Użytkowników

Gromadzimy dane Użytkowników, pochodzące z różnych źródeł. Administrator umożliwia korzystania z Aplikacji oraz Witryny anonimowo, przy czym w celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności Aplikacji (w tym dodawanie do Aplikacji własnych przepisów i ewentualnie ich zdjęć – zgodnie z Regulaminem) wymagane jest założenie konta w Aplikacji. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkuje możliwość założenia konta w Aplikacji.

Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane są z następujących źródeł:

Jakie dane przetwarzamy

 1. Informacje dostarczane przez Użytkowników:

 1. Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

Cele przetwarzania danych i ich podstawy prawne

Dane Użytkowników, dobrowolnie podane przez Użytkowników w Aplikacji, są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 1. Udostępniania Użytkownikowi Usług:

Podstawa prawna przetwarzania danych (w zależności od konkretnego przypadku):

- udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub

- niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1.  Zarządzania i usprawniania działania Aplikacji i Witryny

Podstawa prawna przetwarzania danych:

- prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1.  Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Aplikacją i Witryną oraz ochrony danych

Podstawa prawna przetwarzania danych (w zależności od konkretnego przypadku):

- udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub

- prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Rozpoznawania wniosków, reklamacji, skarg Użytkownika

Podstawa prawna przetwarzania danych (w zależności od konkretnego przypadku):

- udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub

- prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

E. Realizacja usług marketingowych dostarczanych przez naszych Zaufanych Partnerów

Podstawa prawna przetwarzania danych (w zależności od konkretnego przypadku):

- udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub

- prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Podstawa prawna przetwarzania danych:

- prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawnie uzasadniony interes Administratora

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi:

Okres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia Usług w ramach Aplikacji lub Witryny, prowadzonej przez Administratora i  są usuwane lub anonimizowane po okresie 90 dni od chwili zakończenia świadczenia Usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta Użytkownika, itp.).

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, to będą przechowywane je przez okres wskazany w przepisach prawa.

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, okres ten może zostać wydłużony (do 3 lub 6 lat). W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane do czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, przy czym nie dłużej niż przez okres 3 lub 6 lat (w zależności od konkretnej sytuacji).

Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na więcej niż jednej podstawie (np. realizacja umowy, zgoda Użytkownika, uzasadniony interes Administratora, obowiązek prawny), to zostaną usunięte w momencie, gdy wszystkie z tych podstaw przestaną być aktualne.

Odbiorcy danych

Administrator przykłada szczególną uwagę do ochrony danych swoich Użytkowników.

Przetwarzanie danych może być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Aplikacji i Witryny.

 Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

Dane Użytkownika możemy również udostępnić:

Przy czym każdorazowo będziemy udostępniać dane dostawcom Użytkownika w możliwie najwęższym zakresie.

Administrator weryfikuje odbiorców danych swoich Użytkowników i wymaga od tych podmiotów zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania tych danych wyłącznie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym, dających gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Przekazywanie danych poza EOG

Niektórzy z naszych partnerów, np. Google, mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), dlatego dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane poza EOG. W takim przypadku Administrator zapewnia, by transfer danych odbywał się na zasadach określonych w art. 44-49 RODO, tj. w szczególności na podstawie zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Prawa Użytkownika

Zgodnie z RODO Użytkownik posiada prawo do:

 1. wyrażenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. dostępu do treści swoich danych - Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,
 3. sprostowania dotyczących go danych osobowych - Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 4. żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych,
 5. ograniczenia przetwarzania jego danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

a) jeżeli kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie Użytkownik nie chce, żebyśmy usunęli jego dane,

c) jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych Użytkownika, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) jeżeli sprzeciwił się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, a naszym obowiązkiem jest ustalenie, czy nadal możemy je przetwarza,

 1. przenoszenia danych - Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 2. wniesienia sprzeciwu - Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności i stanowi jej integralną część.

W naszej Aplikacji oraz w naszej Witrynie używamy znaczników internetowych, takich jak np. pliki cookies lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu w Aplikacji oraz Witrynie. Technologia ta jest również wykorzystywana przez naszych Zaufanych Partnerów, którzy dopasowują reklamy do preferencji Użytkownika.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zarówno plików cookies, jak i innych podobnych technologii.

Pliki Cookies oraz inne podobne technologie

Pliki cookies (ciasteczka) oraz inne podobne do cookies technologie to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane na Urządzeniu Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub Witryny. Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika i służą najczęściej optymalizacji korzystania z aplikacji i stron www. Informacje zbierane przez pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji lub Witryny, pozwalają zapamiętać preferencje Użytkownika i dostosować Aplikację i Witrynę do jego potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, dotyczących sposobu korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i Witryny, co pozwala poprawić jakość Aplikacji i Witryny, poprzez ulepszenie jej struktury i zawartości oraz dostosować Aplikację i Witrynę do potrzeb Użytkowników. Pliki cookies służą również utrzymaniu sesji Użytkownika w Aplikacji, w tym np. dodaniu do ulubionych danych produktów i przepisów w Aplikacji, bez konieczności zakładania konta w Aplikacji.

Więcej informacji o plikach cookies można uzyskać m.in. pod adresem: https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w przeglądarce internetowej.

Rodzaje Plików Cookies oraz innych podobnych technologii

Kontrola plików cookies i innych podobnych technologii

1. Otworzyć aplikację „Ustawienia”,

2. Wybrać daną aplikację,

3. Wybrać pamięć,

5. Wybrać opcję „Wyczyść pamięć podręczną”.

Cele wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii

Pliki Cookies Serwisów Zewnętrznych

Administrator w Aplikacji i Witrynie wykorzystuje usługi Zaufanych Partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookies.

 1. Usługi multimedialne:

Widżet wideo YouTube, to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala Aplikacji i Witrynie na umieszczenia na podstronach Aplikacji i Witryny materiałów wideo. Te usługi pozwalają przeglądać zawartość hostowaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio z Aplikacji lub z Witryny i prowadzić interakcję z nimi. Usługa ta umożliwia zbieranie danych o ruchu internetowym w Aplikacji i Witrynie, nawet w przypadku, gdy Użytkownicy nie korzystają bezpośrednio z nich, np. nie wyświetlają udostępnionych materiałów wideo.

 1. Usługi społecznościowe / łączone (rejestracja, logowanie):
 1. Usługi serwowania reklam:

AdMob to usługa reklamowa udostępniana przez firmę AdMob Google Inc., która pozwala, na podstawie zgody Użytkownika, na używanie danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej wyświetlanej w formie banerów i innych reklam w Aplikacji. Reklamy te mogą być dopasowane do zainteresowań Użytkownika, na podstawie informacji udostępnianych naszym Zaufanym Partnerom przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny. Usługa ta może korzystać z plików plików cookies w celu identyfikacji Użytkowników lub może używać techniki polegającej na wyświetlaniu reklam dopasowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika (w tym do zachowań Użytkowników wykrytych poza Aplikacją lub Witryną).

 1. Monitorowanie infrastruktury

Crashlytics to usługa monitorowania udostępniana przez firmę Crashlytics, Inc, która pozwala Aplikacji na monitorowanie jej wykorzystania oraz zachowania Użytkownika, w celu poprawienia jej wydajności i działania oraz metody jej konserwacji i rozwiązywania problemów. Dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany, a rodzaj przetwarzanych danych zależy od czynności wykonywanych przez Użytkownika w Aplikacji (np. podczas jakiej czynności Użytkownika w Aplikacji pojawił się błąd).

 1. Prowadzenie statystyk:

Google Analytics to usługa analizy sposobu wykorzystywania Aplikacji od firmy Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tej Aplikacji, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

Linki zewnętrzne

Aplikacja lub Witryna mogą zawierać linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów, z którymi Administrator nie współpracuje. Kliknięcie w te linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie, może spowodować zbieranie lub udostępnianie danych Użytkowników. Administrator nie ma kontroli nad tymi witrynami i nie jest odpowiedzialny za ich polityki prywatności.

Zmiany w Polityce Prywatności